Details

Title

Studia doktoranckie w nowej odsłonie. Analiza zmian proponowanych w ramach Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2017

Volume

Tom 40

Authors

Keywords

studia doktoranckie ; studia III stopnia ; Ustawa 2.0 ; Prawo o szkolnictwie wyższym ; elitarność kształcenia ; szkoły naukowe ; Obywatele Nauki

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×