Details

Title

O decyzji władz Polskiej Akademii Nauk w sprawie nowych reguł finansowania publikacji naukowych ze środków DUN począwszy od 2018 roku

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2017

Volume

Tom 40

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2017

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×