Szczegóły

Tytuł artykułu

O decyzji władz Polskiej Akademii Nauk w sprawie nowych reguł finansowania publikacji naukowych ze środków DUN począwszy od 2018 roku

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2017

Wolumin

Tom 40

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2017

Typ

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×