Details

Title

Decyzja w sprawie zaprzestania finansowania „Rocznika Pedagogicznego” przez PAN

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2017

Volume

Tom 40

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2017

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×