Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z uroczystości nadania Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu Medalu Wydziału Studiów Edukacyjnych „Za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej”

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2017

Wolumin

Tom 40

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2017

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×