Details

Title

HOMO’POLY. II spotkanie w ramach międzynarodowego projektu w Kirchheim/Munich, 12–15 maja 2017. Różnorodność, zrozumienie i akceptacja

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2017

Volume

Tom 40

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2017

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×