Details

Title

Studia recenzyjne: Eugenia Potulicka, Edukacja mniejszości rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 272.

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2017

Volume

Tom 40

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2017

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×