Szczegóły

Tytuł artykułu

Studia recenzyjne: Eugenia Potulicka, Edukacja mniejszości rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 272.

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2017

Wolumin

Tom 40

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2017

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×