Details

Title

Z żałobnej karty (Prof. zw. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek; Prof. zw. dr hab. Maciej Demel; Prof. zw. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha; Prof. zw. dr hab. Kazimierz Bernard Wenta; Dr hab. Teresa Alicja Bauman; Prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk)

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2017

Volume

Tom 40

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2017

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×