Szczegóły

Tytuł artykułu

Z żałobnej karty (Prof. zw. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek; Prof. zw. dr hab. Maciej Demel; Prof. zw. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha; Prof. zw. dr hab. Kazimierz Bernard Wenta; Dr hab. Teresa Alicja Bauman; Prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk)

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2017

Wolumin

Tom 40

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2017

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2017; Tom 40
×