Szczegóły

Tytuł artykułu

Investigation of oxidation process of 3-aminotoluene with ozone in presence of manganese bromide catalyst

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

oxidation ; 3-acetylaminotoluene ; ozone ; sulfuric acid ; selectivity ; potassium bromide

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739

Źródło

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture; 2016; vol. 16; No 2
×