Szczegóły

Tytuł artykułu

The information model of technogenic risk management

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

technogenic risks ; information technology ; control model ; Seveso III ; simulation ; multiparametric optimization ; Pareto space

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×