Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Different Sowing Rate, Foliar Fertilization and Chemical Composition on the Mechanical Properties of Narrow-Leaved Lupine Seeds (Lupinus angustifolius L.)

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 16

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

narrow-leaved lupine ; sowing rate ; foliar fertilization ; lupine seeds ; chemical composition ; mechanical properties

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×