Szczegóły

Tytuł artykułu

The Caputo vs. Caputo-Fabrizio operators in modeling of heat transfer process

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

fractional order systems ; Caputo operator ; Caputo-Fabrizio operator ; non singular kernel operator ; heat transfer ; simplex method

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

501-507

Data

31.08.2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124267 ; ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2018; 66; No 4; 501-507
×