Szczegóły

Tytuł artykułu

Histopathological changes and oxidative damage in hepatic tissue of rats experimentally infected with Babesia bigemina

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

liver ; oxidative damage ; rats ; antioxidants ; Babesia bigemina

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

517-524

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124285 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 3; 517-524
×