Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of bamboo vinegar powder on the expression of the immune-related genes MyD88 and CD14 in weaning piglets

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

bamboo vinegar powder ; pig ; antibiotics ; MyD88 gene ; CD14 gene

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

525–532

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124286 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 3; 525–532
×