Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of obesity on the bone morphometry and histomorphometry in male and female Wistar rats

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

bone tissue ; histomorphometry ; humerus ; obesity ; osteocytes ; adipocytes ; rats

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

599–608

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.11.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124295 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 3; 599–608
×