Szczegóły

Tytuł artykułu

Plasma humanin as a prognostic biomarker for canine myxomatous mitral valve disease: a comparison with plasma NT-roBNP

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Humanin ; myxomatous mitral valve disease ; heart failure ; NT-proBNP ; ROS

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

673–680

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/124305 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 4; 673–680
×