Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of cytokine profiles in populations of dendritic cells from cattle infected with bovine leukaemia virus

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

bovine leukaemia virus ; dendritic cells ; cytokines

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

681-690

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/124306 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 4; 681-690
×