Szczegóły

Tytuł artykułu

Changes in serum neopterin and C-reactive protein concentrations in female dogs with mammary gland tumours

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

neopterin ; C-reactive protein ; mammary gland tumours ; female dogs

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

691-696

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/124307 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 4; 691-696
×