Szczegóły

Tytuł artykułu

Extrathoracic negative pressure ameliorates lung injury during mechanical ventilation in experimental pigs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

neutrophil ; mechanical ventilation ; lung injury ; extrathoracic negative pressure

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

697-703

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/124308 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 4; 697-703
×