Szczegóły

Tytuł artykułu

The protein expression disorders of connexins (Cx26, Cx32 and Cx43) and keratin 8 in bovine placenta under the influence of DDT, DDE and PCBs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

connexins expression ; KRT8 ; chlorinated xenobiotics ; cotyledons ; cow

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

721–729

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/124311 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 4; 721–729
×