Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of zinc and/or vitamin E supplementation on biochemical parameters of selenium-overdosed rats

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

selenium ; zinc ; vitamin E ; Rattus norvegicus ; biochemical parameters

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

731-740

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/124312 ; ISSN 1505-1773
×