Szczegóły

Tytuł artykułu

Imenska osnova bog u hrvatskoj antroponimiji s osobitimosvrtom na osobna imena

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Słowa kluczowe

anthroponymy ; Croatian historical anthroponymy ; radix bog in Croatian anthroponymy ; folk personal names ; diachronic comparison of the usage of folk names

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2017; No 61
×