Details

Title

O nazwach nagród współcześnie przyznawanych w Polsce, czyli lauronimach

Journal title

Onomastica

Yearbook

2017

Issue

No 61

Authors

Keywords

chrematonimia ideacyjna ; tworzenie nazw ; motywacja ; nazwy nagród

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0078-4648

Source

Onomastica; 2017; No 61
×