Details

Title

Karol Zierhoffer, Zofia Zierhofferowa, Słowianie Połabscy w świetle utworzonych przez nich urbonimów, Prace Instytutu Filologii Polskiej UAM. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza 46, Poznań 2016, s. 86.

Journal title

Onomastica

Yearbook

2017

Issue

No 61

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Date

2017

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-4648

Source

Onomastica; 2017; No 61
×