Szczegóły

Tytuł artykułu

Folia onomastica Croatica, knj. 25, 2016

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2017

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2017; No 61
×