Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowa era w światowym rynku LNG

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 105

Autorzy

Słowa kluczowe

gaz ziemny ; skroplony gaz ziemny ; LNG ; poszukiwanie ; wydobycie ; podaż ; popyt ; cena ; ryzyko

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

5-14

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124357 ; ISSN 2080-0819
×