Szczegóły

Tytuł artykułu

Porównanie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Ukrainy

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 104

Autorzy

Słowa kluczowe

ropa naftowa ; węgiel kamienny ; gaz ziemny ; energia elektryczna ; polityka energetyczna ; bezpieczeństwo energetyczne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

19-30

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124365 ; ISSN 2080-0819
×