Szczegóły

Tytuł artykułu

Innowacyjne metody magazynowania ciepła

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 105

Autorzy

Słowa kluczowe

produkcja energii ; magazynowanie energii

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

225–232

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124376 ; ISSN 2080-0819
×