Szczegóły

Tytuł artykułu

Wymywanie arsenu z odpadów powęglowych: ocena metod badawczych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 105

Autorzy

Słowa kluczowe

arsen ; odpady powęglowe ; wzbogacanie węgla ; wymywanie metali ciężkich

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

157–172

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124378 ; ISSN 2080-0819
×