Szczegóły

Tytuł artykułu

Odnawialne źródła energii jako czynnik wpływającyna poprawę efektywności energetycznej

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 105

Autorzy

Słowa kluczowe

efektywność energetyczna ; odnawialne źródła energii

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

187–196

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124381 ; ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2018; Nr 105; 187–196
×