Szczegóły

Tytuł artykułu

Charakterystyka wybranych technologii produkcji energii z biomasy w energetyce rozproszonej

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 105

Autorzy

Słowa kluczowe

OZE ; kotły na biomasę ; kogeneracja ; biomasa ; pelet ; toryfikacja ; biowęgiel

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

63–74

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124387 ; ISSN 2080-0819
×