Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjalne konsekwencje dla górnictwa wynikające z ustawy ułatwiającej przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

ustawa mieszkaniowa ; inwestycje mieszkaniowe ; górnictwo ; ochrona złóż kopalin ; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

225-238

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124389 ; ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2018; Nr 106; 225-238
×