Szczegóły

Tytuł artykułu

Celowość i znaczenie budowy magazynów surowców wtórnych jako złóż antropogenicznych na przykładzie gipsu syntetycznego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

gips syntetyczny ; magazynowanie ; wyrobiska odkrywkowe ; złoża antropogeniczne ; rekultywacja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

211-224

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124393 ; ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2018; Nr 106; 211-224
×