Szczegóły

Tytuł artykułu

Klasyfikacja geologiczno-inżynierska i możliwości surowcowego wykorzystania skał trudnourabialnych ze złoża węgla brunatnego Bełchatów

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

kopaliny towarzyszące ; skały trudnourabialne ; przydatność surowcowa ; złoże Bełchatów

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

39-52

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124394 ; ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2018; Nr 106; 39-52
×