Szczegóły

Tytuł artykułu

Miedzionośność ekwiwalentna mineralizacji polimetalicznej Cu, Ag, Zn, Pb na monoklinie przedsudeckiej na przykładzie obszaru perspektywicznego Sulmierzyce-Odolanów

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

monoklina przedsudecka ; Cechsztyn ; głębokie złoża miedzi ; mineralizacja stratoidalna ; ekwiwalent polimetaliczny

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

257-274

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/124401 ; ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2018; Nr 106; 257-274
×