Details

Title

Handel morski miast pomorskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2015

Volume

vol. XXVIII

Authors

Keywords

porty Pomorza ; handel morski ; czasy wczesnonowożytne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-3587
×