Szczegóły

Tytuł artykułu

U kresu zimnej wojny- brytyjska ocena relacji z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej w 1988 roku

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2016

Wolumin

vol. XXIX

Autorzy

Słowa kluczowe

Wielka Brytania ; Związek Radziecki ; Europa Środkowo-Wschodnia ; Zimna Wojna ; brytyjska polityka zagraniczna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-3587

Źródło

Studia Maritima; 2016; vol. XXIX
×