Szczegóły

Tytuł artykułu

Endophytic Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales) alters Helicoverpa gelotopoeon`s (D.) (Lepidoptera: Noctuidae) life cycle and reproductive parameters

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

plant disease management ; silicon fertilization ; sustainable agriculture

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

321–327

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.12.03

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2018.124643 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X
×