Szczegóły

Tytuł artykułu

Identification and characterization of Pseudomonas syringae pv. syringae strains from various plants and geographical regions

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

phenotype ; polymerase chain reaction (PCR) ; protein profile ; plasmid ; syringomycin

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

354–361

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.12.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2018.124647 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2018; vol. 58; No 4; 354–361
×