Szczegóły

Tytuł artykułu

Direct predictive control of asynchronous machine torque using matrix converter

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 67

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

asynchronous motor ; direct predictive control of torque ; direct matrix converter

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

773–788

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.11.19

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/aee.2018.124739 ; ISSN: 1427-4221 ; eISSN: 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2018; vol. 67; No 4; 773–788
×