Szczegóły

Tytuł artykułu

Non-proportional full-order Luenberger observers of induction motors

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 67

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Luenberger observer ; induction motor ; pole placement

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

925–937

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.11.19

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/aee.2018.124750 ; e-ISSN 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2018; vol. 67; No 4; 925–937
×