Szczegóły

Tytuł artykułu

Gra o życie. Poetycka autobiografia Stanisława Jaworskiego

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 5 (350)

Autorzy

Słowa kluczowe

liryka ; autobiografizm ; dzieciństwo ; oniryzm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

517-529

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2019.03.19

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2018.124766 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2018; No 5 (350); 517-529
×