Szczegóły

Tytuł artykułu

The genesis of the carbon dioxide in the Polish Outer Carpathians – Szczawa tectonic window case study – new insight

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 68

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Outer Carpathians ; Grybów Unit ; Szczawa tectonic window ; Mineralogy ; geochemistry ; organic matter ; Carbonate mineral waters ; Carbon dioxide

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

181–206

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2018.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5709
×