Szczegóły

Tytuł artykułu

Arpadian age burials from Oberleiserberg (Lower Austria). First results of an interdisciplinary analysis

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LII

Autorzy

Słowa kluczowe

Early Middle Ages ; middle Danube area ; Lower Austria ; Frontier organization ; burial grounds ; isotopic analysis

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

169-207

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; 2017; vol. LII; 169-207
×