Szczegóły

Tytuł artykułu

Modification of mirowave frequency detector characteristic with the use of phase shifter

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 25

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

frequency detector ; phase detector ; diode ring

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

769–777

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2018.12.14

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/mms.2018.124885 ; ISSN 0860-8229
×