Szczegóły

Tytuł artykułu

Axes from Transylvania during the 7th–8th centuries AD

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LII

Autorzy

Słowa kluczowe

Early Middle Ages ; Avar Period ; Transylvania ; axes ; weapons: typology ; cemeteries

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

133-168

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; 2017; vol. LII; 133-168
×