Szczegóły

Tytuł artykułu

Unusual Middle Paleolithic Stone Tool from Southern Moravia with Possible Relations to Southern Poland

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LII

Autorzy

Słowa kluczowe

Middle Paleolithic ; Eneolithic ; Starý Zámek near Jevišovice ; Moravia ; hillfort ; sidescraper

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

289–297

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Data

2018.10.01

Typ

Ogłoszenia, komunikaty / Announcements

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×