Szczegóły

Tytuł artykułu

The Early Medieval hillfort in Bojná — Valy, Slovakia, and its defence system

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LII

Autorzy

Słowa kluczowe

Early Middle Ages ; Carpathian Basin ; hillforths ; absolute chronology

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

329-351

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Data

2018.10.01

Typ

Ogłoszenia, komunikaty / Announcements

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; 2017; vol. LII; 329-351
×